De Bergen Wanroij
De Bergen Wanroij

Het Wapen
Het Wapen

Dorpspomp
Dorpspomp

Pad Symbool van carnaval
Pad: Symbool van carnaval

CPO Woonproject in Wanroij
CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een samenwerkingsvorm waarbij mensen in groepsverband eigen woningen laten bouwen. 
Omdat de vraag naar betaalbare koopwoningen voor jongeren en ouderen in Wanroij nadrukkelijk aanwezig was is er in 2014 gestart met 2 CPO projecten. In een CPO project vormen de toekomstige bewoners, de aannemer en de CPO begeleider als het ware een bouwteam. In goed overleg bepaald eenieder welke werkzaamheden hij op welke manier, met welke materialen wil uitvoeren. Doel daarbij is om te profiteren van elkaars kunnen en netwerk, maar ook om vanwege de omvang te profiteren van mogelijk schaalvoordeel. In Wanroij zijn de vrijkomende locaties van sporthal De Wilgen alsmede de locatie Gerardus Majella hiervoor gebruikt.
Thans wordt er druk gebouwd en we hopen dat binnenkort ook de laatst beschikbare woningen/kavels een toekomstige bewoner zullen vinden.

De werkgroep Goede doelen
De werkgroep Goede doelen Wanroij hebben wij ondersteund bij het opstarten van de gezamenlijke collecte. We hebben middelen en voorzieningen ter beschikking gesteld om de gezamenlijke collecte mogelijk te maken. En, we blijven dit de komende jaren doen.

Dorpsraad doet mee met quiz “Wanroij weet ut!"
Dorpsraad doet mee met quiz “Wanroij weet ut!"

 

 

inloopavond

Drukte bij inloopavond N602
De plannen van de werkgroep N602, opgezet door de Dorpsraad, voor de reconstructie van de N602, die dwars door het dorp loopt, zijn enthousiast ontvangen. Tijdens een inloopmiddag en avond werden omwonenden en andere belangstellenden onlangs geïnformeerd over de plannen. In totaal kwamen zo'n 150 serieuze belangstellenden naar de informatiebijeenkomst. De reacties waren in grote meerderheid positief.
Een speciale werkgroep is de voorbije maanden aan de slag gegaan met knelpunten, kansen en ideeën voor de weg en presenteerde woensdag 14 december de voorlopige plannen. Mensen toonden zich enthousiast over deze plannen, er staan dan ook geen vreemde dingen of rare constructies in de plannen. Ook de wethouder (Ingrid Voncken) en de raadsleden die de bijeenkomsten hebben bezocht, gaven aan zeer positief te zijn over het plan. De primaire doelstelling is om de weg veiliger te maken en de voetpaden voor ouderen, kinderen, mindervaliden en mensen met kinderwagens van komgrens tot komgrens makkelijk begaanbaar te maken.
50-kilometerweg
De N602, die de dorpen Mill en Sint Anthonis met elkaar verbindt, blijft in de bebouwde kom van Wanroij een 50-kilometerweg. Want het is wel een doorgaande weg (dagelijks rijden zo'n 7.500 tot 8.000 voertuigen door het dorp), bedoeld om een goede verkeersdoorstroming mogelijk te maken. Daarom blijft de snelheid in de bebouwde kom 50 kilometer per uur en erbuiten 80 kilometer.
Het wegvak zelf wordt helemaal opnieuw ingericht. De gemeente is natuurlijk gebonden aan de erfgrenzen van de woonhuizen die naast de weg staan. De ruimte ertussen is de werkruimte. Er ontstaat straks meer ruimte voor voetgangers en er komen bredere fietsstroken in een afwijkende kleur. Wat overblijft, is voor de automobilist die uiteraard wel over de fietsstrook mag. Automobilisten moeten achter de fietsers blijven, maar er blijft uiteraard wel genoeg ruimte over zodat tegemoet rijdend verkeer elkaar kan passeren, ook vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.
Bewoners konden ook hun wensen kenbaar maken. Sommige mensen pleiten voor asfalt, maar dat kan niet boven een riolering. Een wens waarmee we zeker aan de slag gaan, zijn stille klinkers om het geluid van de weg flink te beperken.
Het definitieve ontwerp moet medio 2017 klaar zijn. De bouwstart staat gepland voor de lente van 2018

Zorg Collectief Wanroij
Een aantal vrijwilligers is bezig met de Zorg collectief Wanroij. Een lid van de Dorpsraad is aangesloten om hen te ondersteunen en te kijken waar de Dorpsraad een bijdrage kan leveren. Een belangrijk initiatief nu de gemeente tal van sociale/WMO zaken neerlegt bij de burgers. Voor meer nieuws zie http://zcw.nu/